Home / شاهد و تیزهوشان (page 9)

شاهد و تیزهوشان

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بالالموک – بای‌کلا

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بالالموک – بای‌کلا ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بالالموک – بای‌کلا  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این …

ادامه مقاله

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان بالالموک – بای‌کلا  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان بالالموک – بای‌کلا   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان بالالموک – بای‌کلا : آزمون مدارس تیزهوشان بالالموک – بای‌کلا هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت …

ادامه مقاله

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان بالالموک – بای‌کلا

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان بالالموک – بای‌کلا مدارس تیزهوشان بالالموک – بای‌کلا  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان بالالموک …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس شاهد بالالموک – بای‌کلا

ثبت نام مدارس شاهد بالالموک – بای‌کلا ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد بالالموک – بای‌کلا در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد بالالموک – بای‌کلا طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی …

ادامه مقاله

کارت ورود به جلسه تیزهوشان بالالموک – بای‌کلا

کارت ورود به جلسه تیزهوشان بالالموک – بای‌کلا کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان بالالموک – بای‌کلا را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت …

ادامه مقاله

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان گتکش – گیل‌کلا  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان گتکش – گیل‌کلا   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان گتکش – گیل‌کلا : آزمون مدارس تیزهوشان گتکش – گیل‌کلا هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت …

ادامه مقاله

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان گتکش – گیل‌کلا

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان گتکش – گیل‌کلا مدارس تیزهوشان گتکش – گیل‌کلا  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان گتکش …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس شاهد گتکش – گیل‌کلا

ثبت نام مدارس شاهد گتکش – گیل‌کلا ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد گتکش – گیل‌کلا در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد گتکش – گیل‌کلا طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی …

ادامه مقاله

کارت ورود به جلسه تیزهوشان گتکش – گیل‌کلا

کارت ورود به جلسه تیزهوشان گتکش – گیل‌کلا کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان گتکش – گیل‌کلا را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی اندرور – انگاس

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی اندرور – انگاس ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی اندرور – انگاس  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این …

ادامه مقاله