Home / شاهد و تیزهوشان (page 8)

شاهد و تیزهوشان

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کاکاعباس – کانی کن

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کاکاعباس – کانی کن ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کاکاعباس – کانی کن  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی …

ادامه مقاله

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کاکاعباس – کانی کن  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کاکاعباس – کانی کن   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کاکاعباس – کانی کن : آزمون مدارس تیزهوشان کاکاعباس – کانی کن هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان …

ادامه مقاله

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان کاکاعباس – کانی کن

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان کاکاعباس – کانی کن مدارس تیزهوشان کاکاعباس – کانی کن  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس شاهد کاکاعباس – کانی کن

ثبت نام مدارس شاهد کاکاعباس – کانی کن ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد کاکاعباس – کانی کن در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد کاکاعباس – کانی کن طبق روال سال های اخیر در …

ادامه مقاله

کارت ورود به جلسه تیزهوشان کاکاعباس – کانی کن

کارت ورود به جلسه تیزهوشان کاکاعباس – کانی کن کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان کاکاعباس – کانی کن را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی اوچ گنبدسلطان – باباخان

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی اوچ گنبدسلطان – باباخان ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی اوچ گنبدسلطان – باباخان  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی …

ادامه مقاله

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان اوچ گنبدسلطان – باباخان  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان اوچ گنبدسلطان – باباخان   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان اوچ گنبدسلطان – باباخان : آزمون مدارس تیزهوشان اوچ گنبدسلطان – باباخان هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس شاهد اوچ گنبدسلطان – باباخان

ثبت نام مدارس شاهد اوچ گنبدسلطان – باباخان ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد اوچ گنبدسلطان – باباخان در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد اوچ گنبدسلطان – باباخان طبق روال سال های اخیر در …

ادامه مقاله

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان اوچ گنبدسلطان – باباخان

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان اوچ گنبدسلطان – باباخان مدارس تیزهوشان اوچ گنبدسلطان – باباخان  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس …

ادامه مقاله

کارت ورود به جلسه تیزهوشان اوچ گنبدسلطان – باباخان

کارت ورود به جلسه تیزهوشان اوچ گنبدسلطان – باباخان کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان اوچ گنبدسلطان – باباخان را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به …

ادامه مقاله