Home / شاهد و تیزهوشان (page 7)

شاهد و تیزهوشان

کارت ورود به جلسه تیزهوشان نیزه‌رود – وشترمل

کارت ورود به جلسه تیزهوشان نیزه‌رود – وشترمل کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان نیزه‌رود – وشترمل را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس شاهد نیزه‌رود – وشترمل

ثبت نام مدارس شاهد نیزه‌رود – وشترمل ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد نیزه‌رود – وشترمل در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد نیزه‌رود – وشترمل طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی …

ادامه مقاله

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان نیزه‌رود – وشترمل

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان نیزه‌رود – وشترمل مدارس تیزهوشان نیزه‌رود – وشترمل  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان نیزه‌رود …

ادامه مقاله

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان نیزه‌رود – وشترمل  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان نیزه‌رود – وشترمل   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان نیزه‌رود – وشترمل : آزمون مدارس تیزهوشان نیزه‌رود – وشترمل هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی نیزه‌رود – وشترمل

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی نیزه‌رود – وشترمل ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی نیزه‌رود – وشترمل  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این …

ادامه مقاله

کارت ورود به جلسه تیزهوشان سویرو – سیا حومه

کارت ورود به جلسه تیزهوشان سویرو – سیا حومه کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان سویرو – سیا حومه را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس شاهد سویرو – سیا حومه

ثبت نام مدارس شاهد سویرو – سیا حومه ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد سویرو – سیا حومه در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد سویرو – سیا حومه طبق روال سال های اخیر در …

ادامه مقاله

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان سویرو – سیا حومه

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان سویرو – سیا حومه مدارس تیزهوشان سویرو – سیا حومه  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس …

ادامه مقاله

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان سویرو – سیا حومه  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان سویرو – سیا حومه   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان سویرو – سیا حومه : آزمون مدارس تیزهوشان سویرو – سیا حومه هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی سویرو – سیا حومه

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی سویرو – سیا حومه ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی سویرو – سیا حومه  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی …

ادامه مقاله