Home / شاهد و تیزهوشان (page 6)

شاهد و تیزهوشان

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی تازه‌آباد بزن قران – تازه‌آباد دوله‌رش

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی تازه‌آباد بزن قران – تازه‌آباد دوله‌رش ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی تازه‌آباد بزن قران – تازه‌آباد دوله‌رش  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح …

ادامه مقاله

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان تازه‌آباد بزن قران – تازه‌آباد دوله‌رش  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان تازه‌آباد بزن قران – تازه‌آباد دوله‌رش   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان تازه‌آباد بزن قران – تازه‌آباد دوله‌رش : آزمون مدارس تیزهوشان تازه‌آباد بزن قران – تازه‌آباد دوله‌رش هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان …

ادامه مقاله

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان تازه‌آباد بزن قران – تازه‌آباد دوله‌رش

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان تازه‌آباد بزن قران – تازه‌آباد دوله‌رش مدارس تیزهوشان تازه‌آباد بزن قران – تازه‌آباد دوله‌رش  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس شاهد تازه‌آباد بزن قران – تازه‌آباد دوله‌رش

ثبت نام مدارس شاهد تازه‌آباد بزن قران – تازه‌آباد دوله‌رش ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد تازه‌آباد بزن قران – تازه‌آباد دوله‌رش در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد تازه‌آباد بزن قران – تازه‌آباد دوله‌رش …

ادامه مقاله

کارت ورود به جلسه تیزهوشان تازه‌آباد بزن قران – تازه‌آباد دوله‌رش

کارت ورود به جلسه تیزهوشان تازه‌آباد بزن قران – تازه‌آباد دوله‌رش کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان تازه‌آباد بزن قران – تازه‌آباد دوله‌رش را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در …

ادامه مقاله

کارت ورود به جلسه تیزهوشان هفت تاش – هنگه ژال

کارت ورود به جلسه تیزهوشان هفت تاش – هنگه ژال کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان هفت تاش – هنگه ژال را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس شاهد هفت تاش – هنگه ژال

ثبت نام مدارس شاهد هفت تاش – هنگه ژال ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد هفت تاش – هنگه ژال در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد هفت تاش – هنگه ژال طبق روال سال …

ادامه مقاله

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان هفت تاش – هنگه ژال

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان هفت تاش – هنگه ژال مدارس تیزهوشان هفت تاش – هنگه ژال  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، …

ادامه مقاله

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان هفت تاش – هنگه ژال  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان هفت تاش – هنگه ژال   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان هفت تاش – هنگه ژال : آزمون مدارس تیزهوشان هفت تاش – هنگه ژال هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی هفت تاش – هنگه ژال

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی هفت تاش – هنگه ژال ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی هفت تاش – هنگه ژال  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و …

ادامه مقاله