Home / شاهد و تیزهوشان (page 4)

شاهد و تیزهوشان

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کچی گرد – کریم‌آباد علی وردی

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کچی گرد – کریم‌آباد علی وردی ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کچی گرد – کریم‌آباد علی وردی  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح …

ادامه مقاله

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کچی گرد – کریم‌آباد علی وردی  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کچی گرد – کریم‌آباد علی وردی   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کچی گرد – کریم‌آباد علی وردی : آزمون مدارس تیزهوشان کچی گرد – کریم‌آباد علی وردی هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان …

ادامه مقاله

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان کچی گرد – کریم‌آباد علی وردی

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان کچی گرد – کریم‌آباد علی وردی مدارس تیزهوشان کچی گرد – کریم‌آباد علی وردی  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس شاهد کچی گرد – کریم‌آباد علی وردی

ثبت نام مدارس شاهد کچی گرد – کریم‌آباد علی وردی ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد کچی گرد – کریم‌آباد علی وردی در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد کچی گرد – کریم‌آباد علی وردی …

ادامه مقاله

کارت ورود به جلسه تیزهوشان کچی گرد – کریم‌آباد علی وردی

کارت ورود به جلسه تیزهوشان کچی گرد – کریم‌آباد علی وردی کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان کچی گرد – کریم‌آباد علی وردی را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی ککلیک‌آباد – کلجی

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی ککلیک‌آباد – کلجی ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی ککلیک‌آباد – کلجی  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این …

ادامه مقاله

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان ککلیک‌آباد – کلجی  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان ککلیک‌آباد – کلجی   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان ککلیک‌آباد – کلجی : آزمون مدارس تیزهوشان ککلیک‌آباد – کلجی هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت …

ادامه مقاله

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان ککلیک‌آباد – کلجی

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان ککلیک‌آباد – کلجی مدارس تیزهوشان ککلیک‌آباد – کلجی  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان ککلیک‌آباد …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس شاهد ککلیک‌آباد – کلجی

ثبت نام مدارس شاهد ککلیک‌آباد – کلجی ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد ککلیک‌آباد – کلجی در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد ککلیک‌آباد – کلجی طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی …

ادامه مقاله

کارت ورود به جلسه تیزهوشان ککلیک‌آباد – کلجی

کارت ورود به جلسه تیزهوشان ککلیک‌آباد – کلجی کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان ککلیک‌آباد – کلجی را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت …

ادامه مقاله