Home / شاهد و تیزهوشان (page 33)

شاهد و تیزهوشان

ثبت نام مدارس شاهد آلاتیمور – آیدمیر

ثبت نام مدارس شاهد آلاتیمور – آیدمیر ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد آلاتیمور – آیدمیردر سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد آلاتیمور – آیدمیرطبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل …

ادامه مقاله

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان آلاتیمور – آیدمیر

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان آلاتیمور – آیدمیر مدارس تیزهوشان آلاتیمور – آیدمیر هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان آلاتیمور …

ادامه مقاله

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان آلاتیمور – آیدمیر  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان آلاتیمور – آیدمیر   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان آلاتیمور – آیدمیر : آزمون مدارس تیزهوشان آلاتیمور – آیدمیر هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی آلاتیمور – آیدمیر

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی آلاتیمور – آیدمیر ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی آلاتیمور – آیدمیر : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این …

ادامه مقاله

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان داش بلاغ بازار – دوه بوینی  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان داش بلاغ بازار – دوه بوینی   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان داش بلاغ بازار – دوه بوینی : آزمون مدارس تیزهوشان داش بلاغ بازار – دوه بوینی هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان …

ادامه مقاله

کارت ورود به جلسه تیزهوشان داش بلاغ بازار – دوه بوینی

کارت ورود به جلسه تیزهوشان داش بلاغ بازار – دوه بوینی کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان داش بلاغ بازار – دوه بوینی را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در …

ادامه مقاله

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان داش بلاغ بازار – دوه بوینی

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان داش بلاغ بازار – دوه بوینی مدارس تیزهوشان داش بلاغ بازار – دوه بوینی  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی داش بلاغ بازار – دوه بوینی

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی داش بلاغ بازار – دوه بوینی ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی داش بلاغ بازار – دوه بوینی  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح …

ادامه مقاله

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان چوپانکره – چهاربرود

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان چوپانکره – چهاربرود مدارس تیزهوشان چوپانکره – چهاربرود  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان چوپانکره …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی چوپانکره – چهاربرود

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی چوپانکره – چهاربرود ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی چوپانکره – چهاربرود  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این …

ادامه مقاله