Home / شاهد و تیزهوشان (page 32)

شاهد و تیزهوشان

ثبت نام مدارس شاهد فولادلو – قارانه

ثبت نام مدارس شاهد فولادلو – قارانه ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد فولادلو – قارانهدر سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد فولادلو – قارانهطبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل …

ادامه مقاله

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان فولادلو – قارانه

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان فولادلو – قارانه مدارس تیزهوشان فولادلو – قارانه هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان فولادلو …

ادامه مقاله

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان فولادلو – قارانه  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان فولادلو – قارانه   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان فولادلو – قارانه : آزمون مدارس تیزهوشان فولادلو – قارانه هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی فولادلو – قارانه

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی فولادلو – قارانه ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی فولادلو – قارانه : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این …

ادامه مقاله

کارت ورود به جلسه تیزهوشان برده کیش – برهانلو

کارت ورود به جلسه تیزهوشان برده کیش – برهانلو کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان برده کیش – برهانلو را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس شاهد برده کیش – برهانلو

ثبت نام مدارس شاهد برده کیش – برهانلو ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد برده کیش – برهانلودر سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد برده کیش – برهانلوطبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع …

ادامه مقاله

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان برده کیش – برهانلو

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان برده کیش – برهانلو مدارس تیزهوشان برده کیش – برهانلو هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس …

ادامه مقاله

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان برده کیش – برهانلو  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان برده کیش – برهانلو   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان برده کیش – برهانلو : آزمون مدارس تیزهوشان برده کیش – برهانلو هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی برده کیش – برهانلو

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی برده کیش – برهانلو ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی برده کیش – برهانلو : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی …

ادامه مقاله

کارت ورود به جلسه تیزهوشان آلاتیمور – آیدمیر

کارت ورود به جلسه تیزهوشان آلاتیمور – آیدمیر کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان آلاتیمور – آیدمیر را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت …

ادامه مقاله