Home / شاهد و تیزهوشان (page 30)

شاهد و تیزهوشان

کارت ورود به جلسه تیزهوشان داره لک – دوستعلی

کارت ورود به جلسه تیزهوشان داره لک – دوستعلی کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان داره لک – دوستعلی  را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس شاهد داره لک – دوستعلی

ثبت نام مدارس شاهد داره لک – دوستعلی ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد داره لک – دوستعلی  در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد داره لک – دوستعلی  طبق روال سال های اخیر در …

ادامه مقاله

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان داره لک – دوستعلی

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان داره لک – دوستعلی مدارس تیزهوشان داره لک – دوستعلی   هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس …

ادامه مقاله

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان داره لک – دوستعلی   

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان داره لک – دوستعلی    اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان داره لک – دوستعلی  : آزمون مدارس تیزهوشان داره لک – دوستعلی  هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی داره لک – دوستعلی  

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی داره لک – دوستعلی   ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی داره لک – دوستعلی   : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات …

ادامه مقاله

کارت ورود به جلسه تیزهوشان سلیمان عاقل – سنابلاغ

کارت ورود به جلسه تیزهوشان سلیمان عاقل – سنابلاغ کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان سلیمان عاقل – سنابلاغ را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس شاهد سلیمان عاقل – سنابلاغ

ثبت نام مدارس شاهد سلیمان عاقل – سنابلاغ ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد سلیمان عاقل – سنابلاغدر سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد سلیمان عاقل – سنابلاغطبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع …

ادامه مقاله

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان سلیمان عاقل – سنابلاغ

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان سلیمان عاقل – سنابلاغ مدارس تیزهوشان سلیمان عاقل – سنابلاغ هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس …

ادامه مقاله

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان سلیمان عاقل – سنابلاغ  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان سلیمان عاقل – سنابلاغ   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان سلیمان عاقل – سنابلاغ : آزمون مدارس تیزهوشان سلیمان عاقل – سنابلاغ هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی سلیمان عاقل – سنابلاغ

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی سلیمان عاقل – سنابلاغ ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی سلیمان عاقل – سنابلاغ : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی …

ادامه مقاله