Home / شاهد و تیزهوشان (page 3)

شاهد و تیزهوشان

کارت ورود به جلسه تیزهوشان دانیکش – دربنده

کارت ورود به جلسه تیزهوشان دانیکش – دربنده کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان دانیکش – دربنده را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس شاهد دانیکش – دربنده

ثبت نام مدارس شاهد دانیکش – دربنده ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد دانیکش – دربنده در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد دانیکش – دربنده طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی …

ادامه مقاله

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان دانیکش – دربنده

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان دانیکش – دربنده مدارس تیزهوشان دانیکش – دربنده  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان دانیکش …

ادامه مقاله

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان دانیکش – دربنده  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان دانیکش – دربنده   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان دانیکش – دربنده : آزمون مدارس تیزهوشان دانیکش – دربنده هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی دانیکش – دربنده

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی دانیکش – دربنده ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی دانیکش – دربنده  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این …

ادامه مقاله

کارت ورود به جلسه تیزهوشان کلکه جان – کله یونجه

کارت ورود به جلسه تیزهوشان کلکه جان – کله یونجه کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان کلکه جان – کله یونجه را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس شاهد کلکه جان – کله یونجه

ثبت نام مدارس شاهد کلکه جان – کله یونجه ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد کلکه جان – کله یونجه در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد کلکه جان – کله یونجه طبق روال سال …

ادامه مقاله

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان کلکه جان – کله یونجه

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان کلکه جان – کله یونجه مدارس تیزهوشان کلکه جان – کله یونجه  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، …

ادامه مقاله

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کلکه جان – کله یونجه  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کلکه جان – کله یونجه   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کلکه جان – کله یونجه : آزمون مدارس تیزهوشان کلکه جان – کله یونجه هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کلکه جان – کله یونجه

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کلکه جان – کله یونجه ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کلکه جان – کله یونجه  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و …

ادامه مقاله