Home / شاهد و تیزهوشان (page 20)

شاهد و تیزهوشان

ثبت نام مدارس شاهد هاره – هره‌پاک

ثبت نام مدارس شاهد هاره – هره‌پاک ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد هاره – هره‌پاک در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد هاره – هره‌پاک طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی …

ادامه مقاله

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان هاره – هره‌پاک

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان هاره – هره‌پاک مدارس تیزهوشان هاره – هره‌پاک  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان هاره …

ادامه مقاله

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان هاره – هره‌پاک  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان هاره – هره‌پاک   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان هاره – هره‌پاک : آزمون مدارس تیزهوشان هاره – هره‌پاک هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی هاره – هره‌پاک

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی هاره – هره‌پاک ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی هاره – هره‌پاک  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این …

ادامه مقاله

کارت ورود به جلسه تیزهوشان قراکلا – قلاکتی

کارت ورود به جلسه تیزهوشان قراکلا – قلاکتی کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان قراکلا – قلاکتی را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس شاهد قراکلا – قلاکتی

ثبت نام مدارس شاهد قراکلا – قلاکتی ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد قراکلا – قلاکتی در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد قراکلا – قلاکتی طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی …

ادامه مقاله

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان قراکلا – قلاکتی

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان قراکلا – قلاکتی مدارس تیزهوشان قراکلا – قلاکتی  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان قراکلا …

ادامه مقاله

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان قراکلا – قلاکتی  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان قراکلا – قلاکتی   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان قراکلا – قلاکتی : آزمون مدارس تیزهوشان قراکلا – قلاکتی هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی قراکلا – قلاکتی

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی قراکلا – قلاکتی ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی قراکلا – قلاکتی  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این …

ادامه مقاله

کارت ورود به جلسه تیزهوشان پردمه – پرن

کارت ورود به جلسه تیزهوشان پردمه – پرن کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان پردمه – پرن را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت …

ادامه مقاله