Home / شاهد و تیزهوشان (page 2)

شاهد و تیزهوشان

کارت ورود به جلسه تیزهوشان دره‌یاب – دهتوت سفلی

کارت ورود به جلسه تیزهوشان دره‌یاب – دهتوت سفلی کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان دره‌یاب – دهتوت سفلی را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس شاهد دره‌یاب – دهتوت سفلی

ثبت نام مدارس شاهد دره‌یاب – دهتوت سفلی ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد دره‌یاب – دهتوت سفلی در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد دره‌یاب – دهتوت سفلی طبق روال سال های اخیر در …

ادامه مقاله

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان دره‌یاب – دهتوت سفلی

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان دره‌یاب – دهتوت سفلی مدارس تیزهوشان دره‌یاب – دهتوت سفلی  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس …

ادامه مقاله

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان دره‌یاب – دهتوت سفلی  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان دره‌یاب – دهتوت سفلی   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان دره‌یاب – دهتوت سفلی : آزمون مدارس تیزهوشان دره‌یاب – دهتوت سفلی هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی دره‌یاب – دهتوت سفلی

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی دره‌یاب – دهتوت سفلی ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی دره‌یاب – دهتوت سفلی  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی …

ادامه مقاله

کارت ورود به جلسه تیزهوشان رمشت – روستای طاء

کارت ورود به جلسه تیزهوشان رمشت – روستای طاء کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان رمشت – روستای طاء را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس شاهد رمشت – روستای طاء

ثبت نام مدارس شاهد رمشت – روستای طاء ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد رمشت – روستای طاء در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد رمشت – روستای طاء طبق روال سال های اخیر در …

ادامه مقاله

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان رمشت – روستای طاء

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان رمشت – روستای طاء مدارس تیزهوشان رمشت – روستای طاء  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس …

ادامه مقاله

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان رمشت – روستای طاء  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان رمشت – روستای طاء   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان رمشت – روستای طاء : آزمون مدارس تیزهوشان رمشت – روستای طاء هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی رمشت – روستای طاء

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی رمشت – روستای طاء ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی رمشت – روستای طاء  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی …

ادامه مقاله