Home / شاهد و تیزهوشان (page 12)

شاهد و تیزهوشان

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان مزرعه وستمین – مسکوپا  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان مزرعه وستمین – مسکوپا   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان مزرعه وستمین – مسکوپا : آزمون مدارس تیزهوشان مزرعه وستمین – مسکوپا هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان …

ادامه مقاله

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان تپه‌سر – تیلم

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان تپه‌سر – تیلم مدارس تیزهوشان تپه‌سر – تیلم  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان تپه‌سر …

ادامه مقاله

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان تپه‌سر – تیلم

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان تپه‌سر – تیلم مدارس تیزهوشان تپه‌سر – تیلم  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان تپه‌سر …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس شاهد تپه‌سر – تیلم

ثبت نام مدارس شاهد تپه‌سر – تیلم ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد تپه‌سر – تیلم در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد تپه‌سر – تیلم طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی …

ادامه مقاله

کارت ورود به جلسه تیزهوشان تپه‌سر – تیلم

کارت ورود به جلسه تیزهوشان تپه‌سر – تیلم کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان تپه‌سر – تیلم را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت …

ادامه مقاله

کارت ورود به جلسه تیزهوشان علمدارده – علی‌کتی

کارت ورود به جلسه تیزهوشان علمدارده – علی‌کتی کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان علمدارده – علی‌کتی را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس شاهد علمدارده – علی‌کتی

ثبت نام مدارس شاهد علمدارده – علی‌کتی ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد علمدارده – علی‌کتی در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد علمدارده – علی‌کتی طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی …

ادامه مقاله

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان علمدارده – علی‌کتی

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان علمدارده – علی‌کتی مدارس تیزهوشان علمدارده – علی‌کتی  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان علمدارده …

ادامه مقاله

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان علمدارده – علی‌کتی  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان علمدارده – علی‌کتی   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان علمدارده – علی‌کتی : آزمون مدارس تیزهوشان علمدارده – علی‌کتی هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی علمدارده – علی‌کتی

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی علمدارده – علی‌کتی ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی علمدارده – علی‌کتی  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این …

ادامه مقاله