Home / شاهد و تیزهوشان (page 10)

شاهد و تیزهوشان

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان اندرور – انگاس  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان اندرور – انگاس   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان اندرور – انگاس : آزمون مدارس تیزهوشان اندرور – انگاس هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت …

ادامه مقاله

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان اندرور – انگاس

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان اندرور – انگاس مدارس تیزهوشان اندرور – انگاس  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان اندرور …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس شاهد اندرور – انگاس

ثبت نام مدارس شاهد اندرور – انگاس ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد اندرور – انگاس در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد اندرور – انگاس طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی …

ادامه مقاله

کارت ورود به جلسه تیزهوشان اندرور – انگاس

کارت ورود به جلسه تیزهوشان اندرور – انگاس کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان اندرور – انگاس را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی تاشکوه علیا – تاشکوه وسطی

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی تاشکوه علیا – تاشکوه وسطی ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی تاشکوه علیا – تاشکوه وسطی  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و …

ادامه مقاله

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان تاشکوه علیا – تاشکوه وسطی  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان تاشکوه علیا – تاشکوه وسطی   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان تاشکوه علیا – تاشکوه وسطی : آزمون مدارس تیزهوشان تاشکوه علیا – تاشکوه وسطی هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از …

ادامه مقاله

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان تاشکوه علیا – تاشکوه وسطی

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان تاشکوه علیا – تاشکوه وسطی مدارس تیزهوشان تاشکوه علیا – تاشکوه وسطی  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس شاهد تاشکوه علیا – تاشکوه وسطی

ثبت نام مدارس شاهد تاشکوه علیا – تاشکوه وسطی ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد تاشکوه علیا – تاشکوه وسطی در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد تاشکوه علیا – تاشکوه وسطی طبق روال سال …

ادامه مقاله

کارت ورود به جلسه تیزهوشان تاشکوه علیا – تاشکوه وسطی

کارت ورود به جلسه تیزهوشان تاشکوه علیا – تاشکوه وسطی کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان تاشکوه علیا – تاشکوه وسطی را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون …

ادامه مقاله

کارت ورود به جلسه تیزهوشان چوپان‌بنه‌اجند – حاجی‌محله

کارت ورود به جلسه تیزهوشان چوپان‌بنه‌اجند – حاجی‌محله کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان چوپان‌بنه‌اجند – حاجی‌محله را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت …

ادامه مقاله