Home / شاهد و تیزهوشان

شاهد و تیزهوشان

کارت ورود به جلسه تیزهوشان گورشادکندی – گدای‌لو

کارت ورود به جلسه تیزهوشان گورشادکندی – گدای‌لو کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان گورشادکندی – گدای‌لو را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس شاهد گورشادکندی – گدای‌لو

ثبت نام مدارس شاهد گورشادکندی – گدای‌لو ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد گورشادکندی – گدای‌لو در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد گورشادکندی – گدای‌لو طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی …

ادامه مقاله

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان گورشادکندی – گدای‌لو

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان گورشادکندی – گدای‌لو مدارس تیزهوشان گورشادکندی – گدای‌لو  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان گورشادکندی …

ادامه مقاله

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان گورشادکندی – گدای‌لو  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان گورشادکندی – گدای‌لو   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان گورشادکندی – گدای‌لو : آزمون مدارس تیزهوشان گورشادکندی – گدای‌لو هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی گورشادکندی – گدای‌لو

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی گورشادکندی – گدای‌لو ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی گورشادکندی – گدای‌لو  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این …

ادامه مقاله

کارت ورود به جلسه تیزهوشان داودخانی – دایو کندی

کارت ورود به جلسه تیزهوشان داودخانی – دایو کندی کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان داودخانی – دایو کندی را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس شاهد داودخانی – دایو کندی

ثبت نام مدارس شاهد داودخانی – دایو کندی ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد داودخانی – دایو کندی در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد داودخانی – دایو کندی طبق روال سال های اخیر در …

ادامه مقاله

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان داودخانی – دایو کندی

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان داودخانی – دایو کندی مدارس تیزهوشان داودخانی – دایو کندی  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس …

ادامه مقاله

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان داودخانی – دایو کندی  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان داودخانی – دایو کندی   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان داودخانی – دایو کندی : آزمون مدارس تیزهوشان داودخانی – دایو کندی هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی داودخانی – دایو کندی

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی داودخانی – دایو کندی ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی داودخانی – دایو کندی  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی …

ادامه مقاله