Home / شاهد و تیزهوشان

شاهد و تیزهوشان

کارت ورود به جلسه تیزهوشان قوشچی‌باشی – کامران رحمان

کارت ورود به جلسه تیزهوشان قوشچی‌باشی – کامران رحمان کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان قوشچی‌باشی – کامران رحمان را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس شاهد قوشچی‌باشی – کامران رحمان

ثبت نام مدارس شاهد قوشچی‌باشی – کامران رحمان ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد قوشچی‌باشی – کامران رحمان در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد قوشچی‌باشی – کامران رحمان طبق روال سال های اخیر در …

ادامه مقاله

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان قوشچی‌باشی – کامران رحمان

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان قوشچی‌باشی – کامران رحمان مدارس تیزهوشان قوشچی‌باشی – کامران رحمان  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس …

ادامه مقاله

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان قوشچی‌باشی – کامران رحمان  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان قوشچی‌باشی – کامران رحمان   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان قوشچی‌باشی – کامران رحمان : آزمون مدارس تیزهوشان قوشچی‌باشی – کامران رحمان هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی قوشچی‌باشی – کامران رحمان

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی قوشچی‌باشی – کامران رحمان ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی قوشچی‌باشی – کامران رحمان  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بان‌زلان سفلی – بان‌سولاب حاتم

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بان‌زلان سفلی – بان‌سولاب حاتم ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بان‌زلان سفلی – بان‌سولاب حاتم  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و …

ادامه مقاله

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان بان‌زلان سفلی – بان‌سولاب حاتم  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان بان‌زلان سفلی – بان‌سولاب حاتم   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان بان‌زلان سفلی – بان‌سولاب حاتم : آزمون مدارس تیزهوشان بان‌زلان سفلی – بان‌سولاب حاتم هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از …

ادامه مقاله

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان بان‌زلان سفلی – بان‌سولاب حاتم

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان بان‌زلان سفلی – بان‌سولاب حاتم مدارس تیزهوشان بان‌زلان سفلی – بان‌سولاب حاتم  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، …

ادامه مقاله

ثبت نام مدارس شاهد بان‌زلان سفلی – بان‌سولاب حاتم

ثبت نام مدارس شاهد بان‌زلان سفلی – بان‌سولاب حاتم ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد بان‌زلان سفلی – بان‌سولاب حاتم در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد بان‌زلان سفلی – بان‌سولاب حاتم طبق روال سال …

ادامه مقاله

کارت ورود به جلسه تیزهوشان بان‌زلان سفلی – بان‌سولاب حاتم

کارت ورود به جلسه تیزهوشان بان‌زلان سفلی – بان‌سولاب حاتم کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان بان‌زلان سفلی – بان‌سولاب حاتم را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون …

ادامه مقاله